Czary na miłość

Kontakt mentalny jest procesem w którym dostroisz swoje ciało oraz częstotliwość. Wzmocnisz swoją postawę, wiarę w swoje możliwości, rozwiniesz umiejętności społeczne, zwiększysz kontrolę nad emocjami, zdolność kierowania uwagi oraz motywowania siebie. Poznasz skuteczne techniki wyznaczania celów, ich monitorowania, prowadzenia dialogu wewnętrznego oraz wizualizacji.

Nasze ciało składa się z atomów i komórek, które zawierają energię oraz informacje. Energią są także myśli, słowa, czyny. Energia poszerza się, zmniejsza i zmienia formę tak, że wszystko, co wysyłamy trafia do nas. Energia występuje w różnych postaciach np: energia kinetyczna, energia sprężystości, energia cieplna, energia jądrowa. Człowiek, oprócz ciała fizycznego posiada również ciała subtelne (energetyczne), a każde z tych ciał posiada swoją własną podstawową wibrację. Ciało eteryczne, które jest w najbliższym kontakcie z ciałem fizycznym, wibruje w najniższej częstotliwości. Jesteśmy systemami energii, przekazujemy i emitujemy sygnały. Jeśli wyślemy przypadkowy sygnał/ myśl, słowo/ w rezultacie otrzymamy przypadkowe lub losowe doświadczenie życiowe. Jeśli kontrolujemy nasze sygnały, możemy osiągnąć większą kontrolę nad naszym życiem.

Jeśli dostroimy swoje ciała i zestroimy nasze częstotliwości / sygnały energetyczne, które transmitujemy/ do doskonalszej i bardziej harmonijnej wysokości częstotliwości, możemy kontrolować jakość i wielkość naszego życia oraz doświadczenia życiowe. Osiągniesz:

– instalację drogi do celu ostatecznego
– instalację trwałej motywacji wewnętrznej
– budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
– niszczenie lęku i strachu przed działaniem
– odpalanie stanów mocy psychicznej i silnej fizjologii sukcesu
– systemy zmiany przekonań, zamykania przeszłości, radzenia sobie z porażką, instalowanie stanów odwagi i wiele, wiele innych bezcennych konkretnych strategii.

Podobnie jak Twoja fotografia jest dla mnie źródłem wszelkich informacji o Tobie – zapisem częstotliwości, na której pracuje Twój organizm – tak też moje zdjęcie jest dla Ciebie sposobem szybszego i pełniejszego skontaktowania się z przepływającą energią.