Czary, klątwy, uroki, magia rytualna

Zło jest drugą stroną dobra gdzie człowiek istnieje pomiędzy nimi. Każdy element życia, każda istota ma swoje przeciwieństwo. Zło jest to elastyczny termin, przez które pojmujemy zachowanie, które nam się nie podoba.

W wyniku mechanizmów poznawczych w percepcji obserwatora subiektywnego zło wydaje się być cechą obiektywną przedmiotu tak ocenianego. Czy cel uświęca środki? Czy dobro i zło to skrajne przeciwieństwa, czy tylko dwie strony tej samej monety? Czarna czy biała magia, ta pierwsza potrafi być skrajnie negatywna.

Klątwa nieświadoma, to bardzo silna agresja słowna, wyrzucona w czyjąś stronę, gdy ktoś nam coś złego uczyni. Dlaczego te słowa mają taką moc. Otóż wypowiadając je, człowiek z reguły jest bardzo roztrzęsiony emocjonalnie i wyrzuca wystarczająco dużo energii, aby zasilić takie słowa i spowodować, że zaczną „działać”. To wszystko i tak wróci do tej osoby, ponieważ równowaga zawsze musi być. Tak więc w chwilach złości, warto się zastanowić czy to co mówimy czasem bardziej nam nie zaszkodzi niż komuś.

Przekonano się o tym wielokrotnie, korzystając z usług naszego portalu. Czarna magia, czary, obrzędy satanistyczne, które mają swój szczyt w czarnych mszach. To również świadome manipulowanie energią która potrafi dokonać spustoszenie w życiu człowieka. Odpowiednio dobrania energia o odpowiednio wysokiej wibracji obecnie jest na usługach naszego portalu. To zła magia, siejąca zniszczenia, opęta ona potencjalny cel który zostanie obrany w trakcie działań. Dochodzą do tego przykłady tragicznych skutków zawierania układów ze złymi duchami.

Z magią związany jest także nierozłącznie duch zemsty i nienawiści, który stale wprowadza złe relacje między ludźmi. O ile klątwy dotyczą otoczenia osoby nią objętej, to uroki działają na jej wnętrze, czyli umysł i sposób postrzegania świata.

Osoba pod wpływem uroku może widzieć otaczającą ją rzeczywistość w zupełnie inny sposób niż pozostali ludzie. Każda klątwa czy urok spełnia się i jeżeli nie będziemy umieli bronić się przed tym możemy paść ofiarą złego życzenia. Klątwa oparta na czarnej magii praktycznie działa natychmiastowo i może trwać latami. Może nawet działać w następnych pokoleniach, a oni nie wiedzą, za co tak cierpią.